Onze school  

De Letterdoes is een fijne buurtschool met een sterk en bevlogen team. Een goed schoolklimaat vinden we erg belangrijk. Binnen school hanteren wij daarom onze eigen drie R’s: Rust, Respect en Resultaat. Dat betekent dat we leren en ontwikkelen in een rustige omgeving waarin we rekening houden met elkaar. De sfeer in school biedt respect en ruimte voor ieder individu, klein en groot, zodat kinderen en volwassenen zich veilig voelen om goed te functioneren. 

 

De leeropbrengsten (het resultaat) staan centraal in ons onderwijs. Kinderen zijn acht jaar aan onze zorgen toevertrouwd. We willen ze met een zo stevig mogelijk fundament laten uitgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving en helpen hun plek te vinden in gezin, werk, buurt en sociaal leven. 

“Vanuit structuur, veiligheid en geborgenheid je wereld vergroten”

Ons onderwijs

Bij basisschool De Letterdoes wordt coöperatief werkend geleerd: kinderen leren van en met elkaar. In deze tijd kun je niet zonder elkaar, dat geldt ook voor ons als school. Samen bereik je veel meer dan alleen: leerkrachten samen met de kinderen en met ouders en ketenpartners. Denk daarbij aan logopedie, schoolmaatschappelijk werk, de wijkagent, Trajekt en andere partners. Samen leren, samen vieren en samen plezier hebben: dat is onze insteek. 

Goed onderwijs

Kinderen, ouders én de onderwijsinspecteur zijn erg tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. Leerkrachten zijn deskundig en toegewijd, en worden ondersteund door onderwijsassistenten. We werken deels groepsdoorbrekend en onze groepen zijn relatief klein, waardoor we kinderen veel aandacht kunnen geven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze op school hun wereld vergroten en ervaren welke mogelijkheden er, nu en later, zijn. 

 

Gezonde en Veilige school

In het kader van een gezonde en actieve leefstijl vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zoveel mogelijk bewegen. We besteden veel aandacht aan bewegingsonderwijs en hebben een vakdocent die deze lessen deels verzorgt. We bieden diverse sportactiviteiten én een ‘natte gymles’ in de vorm van zwemonderwijs voor groep 4, zodat kinderen hun A-diploma kunnen behalen. Wij mochten al twee deelvignetten van de Gezonde School ontvangen: ‘voeding’ en ‘bewegen en sport’.

De buurt

Basisschool De Letterdoes is gelegen in de Maastrichtse wijk Wyckerpoort. Ook leerlingen uit de aangrenzende wijken Wittevrouwenveld en Nazareth bezoeken onze school. De culturele achtergronden van onze leerlingen zijn divers. We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en aandacht te hebben voor elkaar, elkaars gebruiken en gewoontes. Door de diversiteit aan culturen op onze school leren we van en met elkaar.

Cruyff Court

Op het plein tegenover onze school ligt een Cruyff Court: een groot plein met allerlei sport- en spelmogelijkheden voor en verenigingen uit de buurt. Bij het naschools aanbod sluiten we vaak aan bij sportieve activiteiten van Maastricht Sport en diverse verenigen. 

Samen

Veilig

Groeien

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren