Welkom bij Kindcentrum De Letterdoes

Kindcentrum De Letterdoes is een plek waar kinderen samen veilig groeien. Een warm en betrokken kindcentrum waar kinderen hun talenten ontplooien, sociaal vaardig worden en nieuwe dingen ontdekken vanuit positieve nieuwsgierigheid. We werken vanuit structuur, veiligheid en geborgenheid. Gezond bewegen en leven horen bij ons kindcentrum en we verlengen de schooldag met sportieve en creatieve activiteiten.

 

Kindcentrum De Letterdoes bestaat uit basisschool De Letterdoes, peuteropvang Poesjenel en buitenschoolse opvang Scharn. We werken nauw samen met diverse andere partners om kinderen en ouders te ondersteunen.

“Voel je gehoord, gezien en veilig en haal het beste uit jezelf, zodat je je optimaal ontwikkelt”

Rust

Respect

Resultaat

Bekijk het hele prikbord

Kalender
Schoolreisje 3 t/m 8
September 21Continue reading
Prinsjesdag
September 21Continue reading
Zwemles groep 4
September 24Continue reading
Week van de klok
September 27Continue reading

Bekijk het hele prikbord


klik hier
Schoolzone
Zoals eerder aangegeven hebben wij bij de gemeente gepleit voor een schoolzone. Vandaag zijn rondom de school borden geplaatst om weggebruikers te attenderen op het verminderen van hun snelheid en alert te zijn op fietsende en overstekende kinderen.
 
We gaan de gemeente nog verzoeken om de borden in de Professor Mullerstraat verderop te plaatsen, deze hangen nu nog te dicht bij de schoolingang.
1
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences